ВРЪЩАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


ВАШИЯТ ЛИЗИНГ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ СКОРО

Контакт с клиента

IVECO CERTIFIED PRE-OWNED ще се свърже с вас преди връщането, за да Ви посъветва относно опциите за край на договора

Предварителен преглед на превозното средство

Подробен доклад за техническото състояние на превозното средство, издаден от независима външна компания, за сметка на Ивеко

Ремонт на превозното средство

Въз основа на вашето решение и с подкрепата на сервиза на IVECO автомобилът е ремонтиран

Връщане на превозното средство

Предаване на превозното средство и оценка, извършена от независим орган съгласно указанията за връщане на превозното средство

Ако сте ползвател на превозно средство IVECO и контрактът ви за обратно изкупуване е близо до крайния период, препоръчваме ви да проверите нашето Ръководство за връщане.